Darba laiks: Ⅰ-Ⅶ 9:00-18:00
+371 244-400-30

Piekrišana personas datu apstrādei

Parakstot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts,ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā, tas ir pamats krimināllietas ierosināšanai pret ziņu iesniedzēju vai pieteikuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas krimināllikuma 177.pantu vai 210.pantu. Ar šo pieteikuma aizpildīšanu, iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu 7.pantu 1.punktu. Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA "MAGNUM", vien.reģ.Nr.44103124057, faktiskā adrese Vidzemes soseja 26, Sigulda, Siguldas pilsēta, Siguldas novads, LV-2150 un datus nodod trešajām personām, tādiem kā aizdevums.lv, Incredit group, Mogo AS,Primero,Sia Finto,Sia Blender, Nord līzings SIA,TF bank, Big banka AS, Inbanka AS, Money express,SIA Watu, Citadele,Facebook,Google, TOP Radio, TF Bank, Renti,Bonusautoplus.lv, E-kredīts,Sia Current,Credico.

 

Ar šo es neiebilstu un piekrītu,ka kļūst par kompānijas datu bāzes subjektu, ka sniegtās ziņas tiek pārbaudītas kompānijas personu datu bāzē.Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle, TF bank AS Latvijas filiāle, Sia “Aizdevums.lv”,“SIA Inbank līzings “AS “Privat Banka”Sia Finto,Sia Blender, Sia Current,Sia”Money Express Credit”, SIA NORD LIZINGS” AS “Mogo”,SIA Watu, Sia “InCredit Group” Primero,saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ CSDD un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Ar šo piekrītu saņemt Sia “Aizdevums.lv”, SIA Inbank līzings” AS “Privat Banka” Sia”Money Express Credit”, AS “Mogo”, Sia “InCredit Group”, Bigbank AS Latvijas filiāles,, Citadele, TOP Radio, TF Bank AS Latvijas filiāle, Renti,Bonusautoplus.lv, E-kredīts, Credico un Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāle sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis norādīto kontaktinformāciju,informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski.

 

Uzņēmums nedos atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā , jo darbojas pēc Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES 2016/679).

 

Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas. Ar šo piekrītu,ka , TF bank AS Latvijas filiāle, Sia “Aizdevums.lv”,“SIA Inbank līzings “AS “Privat Banka”Sia Finto,Sia Blender, Sia Current,Sia”Money Express Credit”, SIA NORD LIZINGS” AS “Mogo”,SIA Watu, Sia “InCredit Group” Primero Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši katras aizdevējkompānijas klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā.

 

Ar šo apstiprinu,ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: www.bigbank/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.

 

Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru saraksts ir pieejams šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles,Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338.